• slidebg3
  • slidebg2
  • slidebg1

Welkom

Ons firma bestaan vanaf 2005 en het handel gedryf met kantore in Potchefstroom, met die naam Botha De Wet & Rood (Potchefstroom) Ingelyf. Conrad Butler het voornoemde firma bestuur as direkteur vanaf sy stigting en van daar die nuwe naam daarvan.

 

Tot en met 2012 het ons firma slegs gefokus op Eiendomsreg, maar as gevolg van 'n leemte in ons mark en 'n behoefte na 'n regsfirma wat 'n meer diverse diens lewer, het ons in 2013 uitgebrei deur die byvoeging van personeel ten einde nou 'n groter verskeidenheid dienste aan kliënte te lewer.

 

Ons firma streef om lang termyn verhoudinge te bou met ons kliënte deur middel van spoedige, professionele en effektiewe dienslewering.

 

Ons behaal hierdie doelwit deur persoonlike aandag, die nuutste tegnologie en gereelde insiggewende verslagdoening.

 

Ons glo dat die enigste wyse om van ons kompetisie te onderskei, is om die ekstra myl vir ons kliënte te stap en om altyd bereid te wees om daardie bietjie ekstra te doen, self al word dit nie verwag nie.