Ons Span

team member image
 
Conrad Butler
Direkteur

Spesialisvelde: Eiendomsreg, Aktevervaardiging en Kommersiëlereg wat met Eiendomsreg verband hou.

team member image
 
Ntshiwa Mohapi
Professionele Assistent en Prokureur

Spesialisvelde: Skuldinvordering, Litigasie en Familiereg

team member image
 
Albert Britz

Spesialisvelde: : Siviele Litigasie, (Hoër- en Landdroshowe), Invorderings, Kommersiëlereg.

team member image
 
Daniël Richards
Professionele Assistent en Prokureur

Spesialisvelde: Familiereg, Siviele Litigasie (Hoër- en Landdroshowe), Kommersiëlereg, Erfreg, Arbeidsreg en Insolvensiereg.

team member image
 
De Witt Kotze
Professionele Assistent, Prokureur.

Spesialisvelde: Arbeidsreg, met fokus op werkgewers en kommersiële kliënte.

team member image
 
Jan du Toit
Konsultant

Spesialisvelde: Erfreg, Boedelbeplanning en Boedelbereddering.

team member image
 
Tessie Küsel
Kandidaad Prokureur.

Spesialisvelde: : Familiereg, Siviele Litigasie (Hoër- en Landdroshowe), Kommersiëlereg en Erfreg.